مقالات

رنگ بافت دار و کشسان(رولوتکس اکسترا)

رنگ کشسان و بافت دار نما

رنگ بافت دار و کشسان نما پارس دکو اجرا شده در پروژه رولوتکس اکسترا را در تصاویر مشاهده می کنید. رنگ های بافت دار و رنگ های کشسان با قابلیت آب گریز بودن و غبار گریز بودن می توانند برای شما بسیار مقرون به صرفه باشند.

رنگ بافت دار و کشسان
رنگ بافت دار و کشسان
رنگ نما بافت دار
رنگ بافت دار و کشسان
رنگ بافت دار و کشسان
رنگ بافت دار و کشسان