در پروژه رنگ آمیزی پارکینگ برج های مسکونی لبخند 2 از سیستم رنگ نمای زیر استفاده شده است.

دکوپلاس (رنگ اکریلیک قابل شستشو با جلوه مات)

پروژه رنگ آمیزی پارکینگ برج های مسکونی لبخند 2