در پروژه ویلایی آمل از سیستم رنگ نمای زیر استفاده شده است.

یونی پرایمر اکسترا (آستر اکریلیک فوق پوششی نما) تکنوسیل ( رنگ اکریلیک بافت دار و کشسان نما با جلوه نیمه براق)

پروژه ویلایی آمل