در پروژه پارکینگ بیمارستان نیکان حکیمیه از سیستم رنگ نمای زیر استفاده شده است.

یونی پرایمر اکسترا (آستر آکریلیک پوششی نما) و رولوتکس اکسترا (رنگ رویه بافت دار و کشسان نما با جلوه نیمه مات)

پروژه پارکینگ بیمارستان نیکان حکیمیه